Солодовніков Андрій Сергійович

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Солодовніков Андрій Сергійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Харківського національного медичного університету, Міністерство охорони здоров’я.

Назва дисертації: «Інформаційна технологія синтезу програмної архітектури на основі графової моделі».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології.

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України, (пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, тел. (052) 702-10-16).

Науковий керівник – Чайніков Сергій Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Офіційний опонент – Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут»).

Офіційний опонент – Шматков Сергій Ігорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Автореферат 10/03/2017 Дисертація Відгук_1 Відгук_2