Шандренко Руслан Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шандренко Руслан Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України
Назва дисертації – «Вдосконалення систем метеорного радіозв’язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Антіпов Іван Євгенійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Величко Анатолій Федорович, д.т.н., професор, завідувач відділу обробки радіосигналів (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)
Офіційний опонент – Нарєжній Олексій Павлович, к.т.н., старший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Автореферат 13/10/2017 Дисертація 30/10/2017 Відгук_1 Відгук_2