Самітова Вікторія Олександрівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Самітова Вікторія Олександрівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України.

Назва дисертації – «Класифікація та кластеризація даних, що задані в нечислових шкалах».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01.

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (пр. Науки, 14, м. Харків, 61166; т. 7021-016).

Науковий керівник – Бодянський Євгеній Володимирович, д.т.н., проф., проф. кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України, м. Харків).

Офіційний опонент – Литвиненко Володимир Іванович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних наук (Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Херсон);

Офіційний опонент – Субботін Сергій Олександрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя).

 

Автореферат 06/02/2017 Дисертація 11/03/2017 Відгук_1 Відгук_2