Проценко Максим Анатолійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Проценко Максим Анатолійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Технологія виробництва детекторних модулів радіаційного випромінювання»
Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Невлюдов Ігор Шакирович, завідуючий кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Притчин Сергій Емільович, д.т.н., доцент, професор кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)
Офіційний опонент – Пугач Валерій Михайлович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу фізики високих енергій (Інститут ядерних досліджень НАН України)

Автореферат 07/11/2017 Дисертація 27/11/2017 Відгук_1 Відгук_2