Поповська Катерина Олегівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Поповська Катерина Олегівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Методи оптимізації процесу фрагментації контенту в пірінгових файлообмінних мережах»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник – Москалець Микола Вадимович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Уривський Леонід Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем ІТС (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України)
Офіційний опонент – Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України)

Автореферат 27/11/2017 Дисертація 18/12/2017 Відгук_1 Відгук_2