Погорєлов Станіслав Вікторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Погорєлов Станіслав Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету МОЗ України

Назва дисертації – «Теоретичні та експериментальні основи створення тонкодротяних решіток болометрів для контролю потужного лазерного випромінювання»

Шифр та назва спеціальності – 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор Кузьмичов Володимир Михайлович

Офіційний опонент – Мачехін Юрій Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри фотоніки та лазерної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Прокопов Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи (Національний науковий центр «Інститут метрології»)

Офіційний опонент – Лепіх Ярослав Ілліч, д.ф.-м.н., професор, директор Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова МОН України

Автореферат 26/04/2017 Дисертація 10/05/2017 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3