Подоляка Ксенія Євгеніївна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Подоляка Ксенія Євгеніївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Математичні моделі та методи реінжинірингу топологічних структур систем крупномасштабного моніторингу»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Безкоровайний Володимир Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Годлевський Михайло Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент – Нефьодов Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Автореферат 08/11/2016 Дисертація 28/11/2016 Відгук_1 Відгук_2