Павлишенко Богдан Михайлович

12.03.2021

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Павлишенко Богдан Михайлович

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри теорії оптимальних процесів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

 

Назва дисертації – «Методи інтелектуального аналізу консолідованих даних для підтримки прийняття рішень».

 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.

 

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01.

 

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016).

 

Науковий консультант: Дияк Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук,  професор,  декан факультету прикладної математики Львівського національного університету  імені Івана Франка МОН України.

 

Офіційний опонент – Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету МОН України

 

Офіційний опонент – Пелешко Дмитро Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України

 

Офіційний опонент – Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, професор  кафедри математичних методів системного аналізу Інституту прикладного системного аналiзу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України

Автореферат 04/03/2021 Дисертація 02/04/2021 Відгук 1 02/04/2021 Відгук 2 02/04/2021 Відгук 3 02/04/2021