Обрізан Володимир Ігорович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Обрізан Володимир Ігорович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – директор ТОВ «Проектування та діагностування систем».

Назва дисертації – «Мультіверсний паралельний синтез цифрових структур на основі SystemC специфікації».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16).

Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Український державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут ”НАН України).

Автореферат 03/06/2017 Дисертація 20/06/2017 Відгук_1 Відгук_2