Новосельцев Ігор Валерійович

03.06.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Новосельцев Ігор Валерійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фізична особа-підприємець

Назва дисертації – «Методи та засоби розпізнавання змін властивостей об’єкта за зображенням на основі штучних нейронних мереж»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 70-21-354)

Науковий керівник – Аксак Наталія Георгіївна, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри електронних обчислювальних машин (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Березький Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії (Тернопільський національний економічний університет МОН України)

Офіційний опонент – Олійник Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет МОН України)

 

Автореферат 03/06/2019 Дисертація 24/06/2019 Відгук_1 24/06/2019 Відгук_2 24/06/2019