Нечипоренко Аліна Сергіївна

01.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Нечипоренко Аліна Сергіївна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри біомедичної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України
Назва дисертації – «Моделі, методи та інформаційні технології раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах»
Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.08
Назва ВНЗ, його адреса, телефон та підпорядкованість – Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки; тел. (057) 70-21- 016)
Науковий консультант – Єрохін Андрій Леонідович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук (Харківський національний університет
радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України)
Офіційний опонент – Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем (Національна металургійна академія України, Міністерство освіти і науки України)
Офіційний опонент – Зєлик Ярема Ігорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України)
Офіційний опонент – Рак Тарас Євгенович, доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Приватний вищий навчальний заклад «Комп’ютерна академія «ШАГ»», Міністерство освіти і науки України)

Автореферат 31/01/2018 Дисертація 19/02/2018 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3