На кафедрі БМІ стартували курси підвищення кваліфікації

25.02.2021

На кафедрі БМІ стартували курси підвищення кваліфікації, які проводяться спільно з фахівцями Інституту медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України.

23 лютого 2021 року відповідно до наказу ректора розпочалось навчання на курсах підвищення кваліфікації Центру післядипломної освіти ХНУРЕ, організованих кафедрою БМІ спільно з фахівцями Інституту медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України.

На початку першої лекції завідувач кафедри БМІ проф. О.Г. Аврунін побажав учасникам успішного оволодіння новими знаннями. Він відзначив, що вперше в Україні на базі ХНУРЕ проводяться курси “Радіаційний захист та безпека при використанні іонізуючого випромінювання у медицині” за програмою міжнародних тренінгів МАГАТЕ англійською мовою. Лектором запрошена к.б.н., доц. каф. БМІ Л.Л. Стадник, яка є завідувачкою Центральної лабораторії радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення ІМРО НАМН України, координатором програм МАГАТЕ в Україні.

Мета даних курсів – підготовка спеціалістів, що володіють знаннями, досвідом та навичками в галузі забезпечення радіаційної безпеки при використанні іонізуючих випромінювань в медицині. Курсанти оволодіють вміннями користуватися стандартами та нормативними документами в галузі радіаційної безпеки, проводити оцінки доз персоналу та пацієнтів при різних видах рентгенодіагностичних досліджень та процедур за результатами дозиметричного моніторингу, проводити розрахунки стаціонарного захисту приміщень, в яких планується проведення процедур променевої діагностики та променевої терапії, розробляти програму контролю та забезпечення якості виконання процедур променевої терапії та променевої діагностики.

До групи курсантів зараховано 10 студентів 3-5 курсів, з них 8 студентів – іноземців. Також з метою підвищення кваліфікації до навчання приєднались викладачі ХНУРЕ – зав. каф. ОП Стиценко Т.Є. та доц. каф. БМІ Авер’янова Л.О. Обсяг програми – 6 кредитів ЄКТС. По закінченні навчання 30 квітня випускники курсів отримають сертифікати державного зразка.

На кафедрі БМІ стартували курси підвищення кваліфікації