Мовсесян Яна Самвелівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мовсесян Яна Самвелівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Обчислювальні методи відбору опорних зірок на цифрових зображеннях»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Саваневич Вадим Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»)

Офіційний опонент – Романова Тетяна Євгеніївна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування (Інститут проблем машинобудування НАН України)

Офіційний опонент – Гороховатський Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» МОН України)

Автореферат 27/01/2017 Дисертація 20/02/2017 Відгук_1 Відгук_2