Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Математичне моделювання та обчислювальні методи дослідження ергатичних систем з динамічним захистом»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Наумейко Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчальний-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН та НАН України)

Офіційний опонент – Заяць Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України)

Автореферат 03/05/2018 Дисертація 08/06/2018 Відгук_1 08/06/2018 Відгук_2 08/06/2018