Моат Талат Рамадан Салах

05.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Моат Талат Рамадан Салах

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Метод синтезу накладених інфокомунікаційних мереж в умовах самоподібного групового трафіку»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021- 013)

Науковий керівник – Агеєв Дмитро Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Пустовойтов Павло Євгенович, д.т.н., доцент, професор кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент – Сокол Галина Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України)

Автореферат 19/04/2017 Дисертація 08/05/2017 Відгук_1 Відгук_2