Міщенко Олександр Сергійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Міщенко Олександр Сергійович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Назва дисертації – «Моделі та методи  кіберфізичного комп’ютингу для цифрового мониторингу та хмарного управління університетом»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.01.

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)

Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Дрозд Олександр Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж (Одеський національний політехнічний університет МОН України).

Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).

Автореферат 26/05/2018 Дисертація 26/05/2018 Відгук_1 15/06/2018 Відгук_2 15/06/2018