Мерсні Амаль

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мерсні Амаль
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – стажист кафедри систем інформації Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Назва дисертації – «Моделі та метод балансування навантаження в телекомунікаційних мережах при розв’язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-016)
Науковий керівник – Поштаренко Віктор Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри систем інформації (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Рвачова Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, старший науковий співробітник (Validation & Commercial Grade Dedication Department ПАО НПП «Радікс»)

Автореферат 01/09/2017 Дисертація 20/09/2017 Відгук_1 Відгук_2