Марченко Сергій Вікторович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Марченко Сергій  Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»  Дніпродзержинського державного технічного університету

Назва дисертації – «Застосування методу інтегрального рівняння пронизуючої області для розрахунку хвилеводних ФАР»

Шифр та назва спеціальності – 01.04.03 – радіофізика

Шифр спеціалізованої ради –  Д 64.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України  (61166, м. Харків, пр. Науки 14;  тел. (057) 7021-016)

Науковий керівник – Морозов Валентин Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри електронних засобів телекомунікацій  (Дніпропетровський національний університет  імені Олеся Гончара МОН України)

Офіційний опонент – Горобец Микола Миколйович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки  (Харківський національний університет  імені В.Н. Каразіна МОН України)

Офіційний опонент – Грибовський Олександр  Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики (Радіоастрономічний інститут НАН України)

Автореферат 27/05/2016 Дисертація 15/06/2016 Відгук_1 Відгук_2