Мамєдов Довлет Байрамович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мамєдов Довлет Байрамович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює
Назва дисертації – «Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки 14; тел. (057) 7021-016)
Науковий керівник – Ющенко Олександр Георгійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри систем інформації (НТУ «Харківський політехнічний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Карпуков Леонід Матвійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації (Запорізький національний технічний університет МОН України)
Офіційний опонент – Бутрим Олександр Юрійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри теоретичної радіофізики (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України)

Автореферат 28/10/2016 Дисертація 21/11/2016 Відгук_1 Відгук_2