Маций Ольга Борисівна

22.02.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Маций Ольга Борисівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерних технологій і мехатроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Назва дисертації – «Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Панішев Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення (Житомирський державний технологічний університет)

Офіційний опонент – Гребеннік Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Ємець Олег Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики (Полтавський університет економіки і торгівлі МОН України)

Офіційний опонент – Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін  (Національний університет цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій)

 

Автореферат 22/02/2019 Дисертація 15/03/2019 Відгук_1 15/03/2019 Відгук_2 15/03/2019 Відгук_3 22/03/2019