Левкін Дмитро Артурович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Левкін Дмитро Артурович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри вищої математики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

Назва дисертації – «Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 702-10-16)

Науковий керівник – Мегель Юрій Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібернетики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Комяк Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін Національного університету цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків)

Офіційний опонент – Смеляков Кирило Сергійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Міністерства оборони України (м. Харків)

Автореферат 06/05/2016 Дисертація 26/05/2016 Відгук_1 Відгук_2