Кузьминич Ілля Володимирович

05.03.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кузьминич Ілля Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – офіцер з особливих доручень ІV категорії Штабу Антитерористичного центру при СБ України

Назва дисертації – «Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах зв’язку підрозділів Національної гвардії України»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр.  Науки, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Іохов Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій (Національна академія Національної гвардії України МВС України)

Офіційний опонент – Лошаков Валерій Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Макаров Сергій Анатолійович, к.т.н., доцент, начальник кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

Автореферат 06/05/2017 Дисертація 26/05/2017 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3