Куля Дмитро Миколайович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Куля Дмитро Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює
Назва дисертації – «Удосконалення слідкувальних методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Печенін Валерій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Ситнік Олег Вікторович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу радіофізичної інтроскопії (Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

Автореферат 14/06/2016 Дисертація 30/06/2016 Відгук_1 Відгук_2