Конференція «Перспективи розвитку інфокомунікацій та інформаційно-вимірювальних технологій»

Головадоц. Снігуров А.В.

Секція 1
ПРОБЛЕМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

Керівники – проф Марчук В.С.
Секретар – асп. Балашов В.Ю.

16.04. 19Засідання 113.10ауд. 301а
17.04. 19Засідання 2  9.30ауд. 301а

 

Секція 2
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Керівник – ст..викл. каф. ІКІ Куля Ю.Е.
Секретар – асп. Обидєннова М.С.

16.04. 19Засідання 113.10ауд. 308

 

Секція 3
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Керівник – проф. Безрук В.М.
Секретар – асп. Іваненко С.А.

16.04. 19Засідання 113.10ауд. 401а
17.04. 19Засідання 29.30ауд. 401а

 

Секція 4
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

Керівник – проф. Руженцев І.В.
Секретар – проф. Єгоров. А.Б.

16.04.19Засідання 114.00ауд. 51 «з»
17.04.19Засідання 29.30ауд. 51 «з»
Збірник конференції «Перспективи розвитку інфокомунікацій та інформаційно-вимірювальних технологій»