Андрій Борисович Єгоров

Андрій Борисович Єгоров
Професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, кандидат технічних наук, професор
Scopus ID: 56979094000
h-індекс:1
Документи автора:3
Загальна кількість цитувань:3
Google Scholar ID: zVf0VCoAAAAJ
Весь часОстанні 5 років
Цитування40
h-індекс10
i10-індекс00

Освіта та кар’єра

1973-1978 – з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка»

1978 – інженер кафедри радіовимірювань Харківського інституту радіоелектроніки

1979 – молодший науковий співробітник кафедри радіовимірювань ХІРЕ

1978-1982 – аспірантура без відриву від виробництва Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Радіовимірювальні прилади»

1983 – старший інженер кафедри радіовимірювань ХІРЕ

1985 – молодший науковий співробітник кафедри РВ ХІРЕ

1989 – науковий співробітник кафедри РВ ХІРЕ

1991 – старший науковий співробітник кафедри радіовимірювань ХІРЕ

1991 – старший викладач кафедри РВ ХІРЕ

1992 – доцент кафедри радіовимірювань Харківського інституту радіоелектроніки

1995 – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського державного технічного університету радіоелектроніки

1996-1997 – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХТУРЕ із заочного та контрактного навчання

2000 – заступник проректора з наукової роботи ХТУРЕ

2002 – рішенням Вченої Ради ХНУРЕ присвоєно вчене звання професора університету

2002 – професор кафедри метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ (за сумісництвом)

2003 – провідний науковий співробітники кафедри МВТ

2004 – професор кафедри метрології та вимірювальної техніки Харківського національного університету

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність  :  05.11.08 «Радіовимірювальні прилади»

Тема : «Дослідження і розробка ватметрів прохідної потужності НВЧ, що працюють в умовах зміни параметрів сигналу і тракту».

Захист 01.03.1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського інституту радіоелектроніки


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: надійність в техніці, оцінка відповідності, моделі загального управління якістю.


Наукова діяльність

2000–2004 рр. заступник проректора з наукової роботи ХНУРЕ.

З 2002 р. керівник випробувальної лабораторії з сертифікації програмних засобів та інформаційних технологій.

В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково дослідних роботах – 8 робіт.

Науковий керівник 12 госпдоговорних наукових робіт.

З 2002 р. – науковий керівник аспірантів. Захищено 2 кандидатських дисертації.

Напрями наукової діяльності – методи удосконалення та впровадження систем менеджменту якості.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Учасник міжнародних науково-технічного семінарів, симпозіумів, конференцій.


Публікації та патенти

По над 100 публікацій, з них 1 монографія, 3 навчальних посібника, 3 авторських свідоцтва СРСР, 1 патент на винахід.

  • А. С. СРСР 1008666,1983, Б. І. 12
  • А. С. СРСР 1298690,1987, Б. І. 11
  • А. С. СРСР 1345126,1987, Б. І. 38

Патент на винахід Україна  №73394, 7 G 01N21/45, Бюл. №7, 15.07.2005