Конференція «Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія»

Головапроф. Васянович А.В.
Секретарст.. викл. Сушко О.А.

Секція 1
ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОННІ

Керівник – проф. Стрілкова Т.О.
Секретар – ас. Горбенко Є.О.

16.04. 19Засідання 114.00ауд. 302
17.04. 19Засідання 209.30ауд. 302
17.04. 19Засідання 313.10ауд. 302
18.04. 19Засідання 409.30ауд. 302

 

Секція 2
БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Керівник – проф. Аврунін О.Г.
Секретар – доц. Авер’янова Л.О.

16.04.19Засідання 114.00ауд. 454
17.04.19Засідання 209.30ауд. 454
18.04.19Засідання 309.30ауд. 445в

 

Секція 3
ФОТОНІКА. ЛАЗЕРНА ТА ОПТОЕЛЕКТРОННА ТЕХНІКА

Керівник – проф. Мачехін Ю.П.
Секретар – ас. Кухтін С.М.

17.04. 19Засідання 109.30ауд. 327а
Збірник конференції «Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія»