Ольга Анатоліївна Сушко

Ольга Анатоліївна Сушко
Старший викладач кафедри біомедичної інженерії, заступник декана факультету ЕЛБІ, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2008 р. – закінчила «Харківський коледж медичного обладнання» за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки» і здобула кваліфікацію техніка-електроніка.

2011 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, отримала диплом магістра за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та кваліфікацію наукового співробітника (електроніка, біомедична апаратура).

2014-2017 рр. – асистент кафедри БМІ  ХНУРЕ.

2015 р. – кандидат технічних наук, спеціальність: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Захистила дисертацію в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

З 2017 р. – старший викладач кафедри БМІ ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційні курси (викладаються англійською мовою): Biomedical Devices, Apparatuses, Systems and Technologies (Part 1); Engineering of Biotechnical Systems; Methods of Biomedical Research.

Лабораторний практикум: теорія електричних та магнітних кіл; біофізика; основи теорії біотехнічних систем; надійність та методи повірки медичної техніки; електроніка та мікропроцесорна техніка.

Керівництво дипломними роботами бакалаврів та спеціалістів.


Наукова діяльність

2013-2014 рр. – молодший науковий співробітник за д/б НДР № 255-1 «Новітні концепція та метод побудови високочутливої нанотехнологічної сенсорної системи контролю та функціональної діагностики об’єктів»;

2015-2016 рр. – науковий співробітник за д/б НДР № 292-1 «Концепція молекулярного розпізнавання на основі синтетичних рецепторів” та її застосування для створення приладів визначення речовин»;

з 2016 р. – старший науковий співробітник за д/б НДР № 314 – проект молодих науковців «Аналітична система для ЕХЛ визначення потужних окисників у водних середовищах».


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2011-2014 рр. – участь у міжнародних проектах УНТЦ № 4495 «Сенсор на базі нанорозмірних структур для діагностики активних форм туберкульозу» та № 5067 «Розробка новітніх нанофотонних технологій та пристроїв для детектування небезпечних та токсичних органічних сполук у водних об’єктах навколишнього середовища».


Громадська діяльність

З 2017 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи факультету Електронної та біомедичної інженерії.


Публікації та патенти

Більше ніж 40 наукових публікацій.

Пат. 87433 Україна, МПК G 01 N 27/44. Нанофотонна сенсорна система для визначення органічних канцерогенів у водних об’єктах навколишнього середовища / Сушко О.А., Рожицький М.М. Білаш О.М.; заяв. 29.07.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3