Конференція «Автоматизовані системи та комп’ютеризовані технології радіоелектронного приладобудування»

Головапроф. Филипенко О.І.

Секція 1
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Керівник –  проф. Невлюдов І.Ш.
Секретар – проф. Євсєєв В.В.

16.04. 19Засідання 113.10ауд. 159
17.04. 19Засідання 2 9.30ауд. 159
18.04. 19Засідання 3 9.30ауд. 159

 

Секція 2
РЕА ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ

Керівник – проф. Панченко О.Ю.
Секретар – доц. Меняйло О.Д.

16.04.19Засідання 114.55ауд. 402 і

 

Секція 3
ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ В РАДІОЕЛЕКТРОНІЦІ, КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕХНІЦІ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Керівник – доц. Коваленко О.М.
Секретар – доц. Мешков С.М.

16.04.19Засідання 113.10ауд. 422

 

Секція 4
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Керівник – доц. Стиценко Т.Є.
Секретар – ст. викл. Сердюк Н.М.

16.04.19Засідання 113.10ауд. 237
17.04.19Засідання 209.30ауд. 237
17.04.19Засідання 313.10ауд. 237
Збірник конференції «Автоматизовані системи та комп’ютеризовані технології радіоелектронного приладобудування»