Підсумки проведення конференції

Підсумки проведення конференції

З 10 по 15 вересня 2018 року у с. Коблево Миколаївської області відбулася традиційна 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та технології ІСТ-2018», присвячена 55-річчю кафедри Прикладної математики ХНУРЕ, 55-річчю кафедри Програмної інженерії ХНУРЕ та 40-річчю кафедри Прикладної математики та інформаційних технологій ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Привітання Голови конференції  ректора ХНУРЕ, Президента академії наук Прикладної радіоелектроніки д.т.н., проф. Семенця В.В. учасникам конференції зачитав заступник голови Організаційного комітету к.т.н, доц. Кобзєв В.Г.  У привітанні підкреслено, що робота конференції орієнтована на наукові напрями, які найбільш динамічно розвиваються протягом останніх років і впливають на темпи розвитку та рівень досягнень багатьох сучасних галузей науки і техніки.  В.В. Семенець побажав усім учасникам конференції міцного здоров’я, плідної роботи та нових наукових досягнень у найактуальніших напрямках розвитку і застосування Інформаційних систем та технологій.

З вітальними словами до учасників звернулися співголови Організаційного комітету д.т.н., проф. Тевяшев А.Д. (ХНУРЕ) і д.т.н., проф. Петришин Л.Б., який представляв Науково-технологічний університет AGH (Краків, Польща) та Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, а також д.т.н., проф. Тесля Ю.М. з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У своєму виступі проф. Тевяшев А.Д. презентував історію конференції і поділився планами організаторів на майбутнє.

Протягом п’яти днів було заслухано 5 пленарних доповідей та 43 усні доповіді, частина з них у дистанційному режимі, представлено і обговорено три докторські та одна кандидатська дисертація за різними напрямами конференції.

Особливої уваги варті пленарні виступи:

  • проф. Тевяшев А.Д. (ХНУРЕ) виступив з доповіддю «Інформаційно-аналітичні технології керування режимами роботи трубопровідних систем енергетики»;
  • проф. Петришин Л.Б. (НТУ AGH – Краків, ПНУ ім. В.Стефаника – Івано-Франківськ) розповів про фундаментальні основи первинного перетворення інформації у інформаційних системах;
  • проф. Безкоровайний В.В. (ХНУРЕ) представив доповідь на тему «Системна оптимізація великомасштабних об’єктів з використанням агрегативно-декомпозиційного підходу»;
  • доц. Кобзєв В.Г. від імені своїх співавторів професорів Семенця В.В. та Філатова В.О. (ХНУРЕ) презентував доповідь «Інформаційні технології моніторингу якості освіти у Харківському національному університеті радіоелектроніки»;
  • проф. Лужецький В.А. (Вінницький національний технічний університет) окреслив сучасний стан досягнень у сфері захисту інформації та презентував доповідь «Передавання та оброблення інформації: “Фібоначчівий підхід».

Крім того, було проведено окремі засідання, на яких обговорювалися здобутки та плани подальшого розвитку кафедр-ювілярів.

Проф. Тевяшев А.Д. презентував історію, досягнення та найближчі плани кафедри Прикладної математики ХНУРЕ, яку він очолює. Наголос був зроблений на необхідності дотримання високого рівня фундаментальної математичної підготовки фахівців різних напрямів практичної діяльності, які навчалися на кафедрі протягом 55 минулих років. Багато випускників кафедри різних років працюють на різних посадах в університеті радіоелектроніки, на різних державних та наукових підприємствах, у навчальних та наукових закладах України та за її кордоном. Їх доповіді традиційно присутні на усіх конференціях ІСТ, що організує та проводить кафедра, у тому числі на конференції цього року.

Проф. Дудар З.В. з позиції завідувача кафедри детально охарактеризувала історію створення та становлення кафедри Програмної інженерії ХНУРЕ, перелічила головні досягнення та окреслила орієнтири її подальшого розвитку. У виступі зроблені акценти на круглих датах використання терміну «Програмна інженерія» та річниці випуску перших фахівців такої спеціальності. Численні доповіді професорів, викладачів та аспірантів кафедри розкрили різноманітність напрямів наукових досліджень, які виконуються на кафедрі.

Проф. Новожилова М.В. розповіла про історію становлення, сучасний стан та плани розвитку кафедри Прикладної математики та інформаційних технологій ХНУМГ імені О.М. Бекетова, завідувачем якої вона є. Її виступ був доповнений он-лайн виступом представників ХНУМГ імені О.М. Бекетова з їх робочих місць у Харкові.

На секційних засіданнях конференції з великою увагою були заслухані та обговорені доповіді представників організацій, які традиційно беруть участь у роботі конференції («Інститут проблем машинобудування» та Національний науковий центр «Харківский фізико-технічний інститут» Національної академії наук України, «Інститут транспорту газу» НАК «Нафтогаз» України, університети України та Білорусі), а також нових представників НТУУ КПІ, НАУ, НТУ ХПІ, ОНУ, ЗНТУ, НУБіП та інших установ і організацій.

Цікаві та змістовні доповіді зробили проф. Безкоровайний В.В. «Моделювання технологічних ланцюгів для контролю якості виробів нової техніки», проф. Кіріченко Л.О. «Класифікація фрактальних часових рядів методами машинного навчання» та проф. Руткас А.Г. «Эквивалентні подання та декомпозиція дескрипторних систем керування» (усі з ХНУРЕ), проф. Шаронова Н.В. (НТУ ХПІ) «Towards the ontology-based approach for factual information matching», проф. Бондаренко В.Г. (НТУУ КПІ ім. І. Сікорського) «Аналіз систем з розподіленими параметрами методом композиції», проф. Шумейко О.О. (ДнДТУ) «Про побудову сплайн-регресійних моделей», проф. Гунченко Ю.О. (ОдНУ) та Казакова Н.Ф. (Державна академія технічного регулювання та якості, Одеса) «Локалізація автономного робота методом фільтра частинок», проф. Шворов С.О. (НУБіП, Київ) «Інтелектуальна система управління процесами збору та переробки енергетичних культур у біогазових комплексах».

Особливу увагу усіх присутніх  привернули доповіді представника Математичного центру (Львів) Притули М.Г. «Система моделювання, планування, оптимізації та формування параметрів керування газопотоками»  та «Організація руху поїздів і робота залізничних станцій». Слухачів вразили складність та масштабність виконаних досліджень, їх практична цілеспрямованість, ефективність та висока точність розв’язання у реальному часі чисельних взаємопов’язаних задач.

Учасники конференції приділяли увагу доповідям як відомих вчених, так і аспірантів та магістрантів, яким корисно було оприлюднити свої результати та отримати рекомендації з їх корегування і продовження.

Окремою частиною на конференції було обговорення трьох докторських дисертацій: Пічугіна О.С. (ХНУРЕ, НАКУ ХАІ) «Математичне моделювання евклідових комбінаторних конфігурацій» (спеціальність 01.05.02), Чопоров С.В. (ЗапНУ) «Чисельний аналіз технічних об’єктів у САПР на базі дискретних моделей», Шило Г.М. (ЗНТУ) «Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв» (обидві за спеціальністю 05.13.02),  та кандидатської дисертації – Окопний Р.П. (Сумський державний університет) «Апаратні та програмні засоби керування системою опалення для забезпечення режимів економії тепло споживання» (спеціальність 05.15.06).

В конференції взяли участь науковці з Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Сум і інших міст України, а також з Польщі і Білорусі.

На завершальному засіданні конференції окреслені напрями актуальних досліджень у сфері Інформаційних систем та технологій, одноголосно прийнято рішення про необхідність проведення наступного року чергової конференції «Інформаційні системи та технології», залучення до її роботи нових українських та закордонних учасників.

Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції Підсумки проведення конференції

Інформаційні системи та технології 2018