ІСТ-2018

З 10 по 15 вересня 2018 року на березі Чорного моря у курортній зоні Коблево Миколаївської області відбудеться 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2018», присвячена 55-річчю кафедри Прикладної математики ХНУРЕ, 55-річчю кафедри Програмної інженерії ХНУРЕ та 40-річчю кафедри Прикладної математики та інформаційних технологій ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Організатори заходу: Міністерство освіти та науки України, Національна академія наук України, Люблінський відділ Польської Академії Наук, Представництво «Польська академія наук» у Києві, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет міського господарства ім. А.М. Бекетова, AGH науково-технологічний університет в Кракові, Миколаївський кораблебудівний університет ім. адмірала Макарова, Одеський національний політехнічний університет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Українська нафтогазова академія, Українська Федерація Інформатики, Академія Наук Прикладної Радіоелектроніки, Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки, Білоруський національний технічний університет, Національний університет цивільного захисту України, Запорізький національний технічний університет.

Тематика конференції:

 • Секція 1. Сучасні інформаційні системи та технології: проблеми, методи, моделі. Управління проектами та програмами.
 • Секція 2. Математичне та комп’ютерне моделювання у інформаційних системах.
 • Секція 3. Інформаційні ресурсоpсозберігаючі, екологічно безпечні технології. Геоінформаційні системи та технології.
 • Секція 4. Розпізнавання образів, цифрова обробка зображень і сигналів.
 • Секція 5. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, цивільному захисті, поліграфії, екології та юриспруденції.
 • Секція 6. Програмна інженерія.
 • Секція 7. Комунікаційні, GRID та хмарні технології.
 • Секція 8. Захист інформації. Інформаційна безпека.
 • Секція 9. Інтелектуальний аналіз даних, DataMining і BigData–технології.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Матеріали доповідей (файл ПІП_авторів_ІСТ2018_тез.doc, шаблон оформлення додається) після рецензування будуть видані у збірнику матеріалів конференції. При поданні матеріалів електронною адресою ist2012@ukr.net всі співавтори доповідей повинні бути вказані у заявці. Матеріали студентів приймаються у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали доповідей можуть бути рекомендовані програмним комітетом до публікації у колективній монографії чи науковому фаховому виданні.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

(файл ПІП_авторів_ІСТ2018_з.doc)

 • Прізвище, ім’я, по-батькові автора
 • Назва доповіді
 • Країна, місто, організація, посада, вчена ступінь, наукове звання
 • Адреса для листування з індексом міста
 • E-mail, контактний телефон (з вказівкою коду)
 • Назва (номер) секції
 • Форма участі (очна/заочна). Дати перебування на конференції

ВАЖЛИВІ ДАТИ

 • До 25 серпня 2018: Подання заявок та матеріалів доповідей
 • До 30 серпня 2018: Рецензування матеріалів та інформування авторів
 • До 3 вересня 2018: Оплата реєстраційних внесків
 • До 5 вересня 2018: Розсилання запрошень та програми конференції
 • 10-15 вересня 2018: Робота конференції

Адреса Оргкомітету:

кафедра Прикладної математики ХНУРЕ, к. 26 «з», пр. Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна, тел.: +38(057)-702-14-36,  +38(050)-199-52-82.