Підсумки проведення конференції

З 9 по 12 жовтня у ХНУРЕ відбулася традиційна V Міжнародна конференція «Проблеми інфокомунікацій. Наука і техніка»  (IEEE  International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T-2018). Організатор заходу – кафедра інфокомунікаційної інженерії.

На відкритті були заслухані привітання ректора учасникам конференції, доповіді Олександра Думіна, доцента ХНУ ім. В. Н. Каразіна, секретаря Харківського відділення Української секції IEEE і вступне слово проф. Д.В. Агеєва, заступника голови оргкомітету конференції. Проф. Агеєв презентував історію конференції, вшанував пам’ять видатного вченого, засновника конференції проф. В.В. Поповського і поділився планами організаторів на майбутнє.

Протягом чотирьох днів було заслухано п’ять пленарних доповідей, з них три запрошені, сто сорок усних доповідей та представлено дев’ятнадцять постерних. Особливої уваги варті пленарні виступи:

  • Романа Олійникова з Університету ім. В. Н. Каразіна, який виступив із доповіддю про сучасний стан і проблеми захисту інформації у інфокомунікаційних системах;
  • Вадима Чакряна з ХНУРЕ з дискусією на тему взаємодії практиків із безпеки із дослідниками у цій галузі;
  • Валерія Горбачова з ХНУРЕ, який представив доповідь на тему кібербезпеки.

Крім того, було проведено круглий стіл з питань розвитку і проблем Інтернету речей (IoT) і промислового Інтернету речей (IIoT).

На засіданнях секцій заслухані доповіді про розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційної безпеки, обробки сигналів, планування сучасних інформаційно-комунікаційних систем, технології та мережі бездротових інфокомунікацій.

Протягом конференції була організована екскурсія на Харківське державне авіаційне виробниче підприємство «Харківський авіазавод».

Після закінчення конференції кращі усні та постерні доповіді були відзначені цінними призами від спонсорів – компаній GlobalLogic, DataArt, WorkNest.

В конференції взяли участь науковці 15 країн. Зокрема, Польщі, Китаю, Литви, Казахстану, Туніса, Азербайджану, Туреччини та ін. Уперше взяли участь у конференції представники США.

Праці конференції, що задовольняють вимогам ІЕЕЕ, будуть опубліковані у збірнику матеріалів 5-ї Міжнародної конференції IEEE  International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology», надіслані до цифрової бібліотеки IEEE  Xplore Digital Library та проіндексовані базою даних Scopus.

Презентація «Проблеми інфокомунікацій. Наука і техніка» PIC S&T-2018