PIC S&T-2018

Від імені Організаційного та технічного комітетів ще раз ми хотіли б запросити вас взяти участь в IEEE Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми інфокомунікацій. Наука і техніка» (PIC S&T-2018), яка відбудеться в Харкові (Україна), 9-12 жовтня 2018 року.
Мета конференції – обмін інформацією про теоретичні, наукові та практичні досягнення, а також узагальнення та систематизація результатів і досвіду впровадження наукових досліджень в розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій та планування сучасних інформаційно-комунікаційних систем.
Напрями роботи конференції включають, але не обмежуються:
  1. Теорія систем інфокомунікацій.
  2. Інформаційна безпека.
  3. Інфокомунікаційні технології, мережі та послуги.
  4. Технології та мережі бездротового інфокомунікацій.
Обсяг тексту доповіді конференції повинен становити від 4 до 6 повних сторінок формату А4, підготовлених відповідно до формату IEEE Proceedings. (http://picst.org/files/en/PICST_a4_format.doc)
Терміни:
10 червня 2018 року (20 червня 2018 роки для співробітників NURE) – останній термін для  “раннього” надання матеріалів;
20 липня 2018 року – крайній термін подання;
22 липня 2018 року – повідомлення про прийняття документів (раннє уявлення);
1 серпня 2018 року – повідомлення про прийняття паперу (пізніше уявлення);
12 серпня 2018 року – крайній термін для подачі фінальної версії і сплати реєстраційного внеску.
Знижки для: раннього представлення; Члени IEEE; студенти. (http://picst.org/en/rules.html)
Всі доповіді конференції, прийняті Програмним комітетом і представлені на конференції, будуть відправлені до цифрової бібліотеки IEEE Xplore для подальшої індексації Scopus та іншими базами даних.
Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті конференції  http://picst.org.