Єременко Олександра Сергіївна

01.09.2018

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Єременко Олександра Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Методи управління трафіком із забезпеченням відмовостійкості та мережної безпеки на основі використання динамічних тензорних моделей телекомунікаційних систем»

Шифр та назва спеціальності05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Шифр спеціалізованої радиД 64.052.09

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон Харківський національний університет  радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)

Науковий консультант – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Офіційний опонент – Оксіюк Олександр Глібович, д.т.н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент – Стрелковська Ірина Вікторівна, д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова МОН України)

Автореферат 31/08/2018 Дисертація 20/09/2018 Відгук 1 20/09/2018 Відгук 2 20/09/2018 Відгук 3 20/09/2018