Хаустова Яна Володимирівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Хаустова Яна Володимирівна (Куценко Я.В.)

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірантка Харківського національного університету радіоелектроніки

Назва дисертації – «Методи нечіткої кластеризації на основі ядерних функцій в задачах інтелектуального аналізу даних»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10- 16)

Науковий керівник – Бодянський Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Пелешко Дмитро Дмитрович, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент – Гороховатський Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця)

Автореферат 26/01/2017 Дисертація 17/02/2017 Відгук_1 Відгук_2