Грідель Ростислав Миколайович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Грідель Ростислав Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – директор ООО «ОС Інвайдер»

Назва дисертації – «Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу розподілених програмних моделей GRID-систем»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14), тел. (057) 70-21-016

Науковий керівник – Волк Максим Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Гамаюн Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Рязанцев Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Северодонецьк) Міністерства освіти і науки України

Автореферат 28/11/2015 Відгук_1 Відгук_2