Кафедра прикладної математики (ПМ)

У минулому – кафедра обчислювальної математики і математичної фізики.
Напрями: прикладна математика, системний аналіз, об’єктно-орієнтоване програмування.

 Навчання

Кафедра прикладної математики готує:

– бакалаврів:

 • за спеціальністю 113 – Прикладна математика (освітні програми Прикладна математика, Криптологія),
 • за спеціальністю 124 – Системний аналіз (освітня програма Системний аналіз);

– магістрів:

 • за спеціальністю 113 – Прикладна математика (освітня програма Прикладна математика),
 • за спеціальністю 124 – Системний аналіз (освітня програма Системний аналіз і управління);

– докторів філософії:

 • за спеціальністю 113 – Прикладна математика (освітньо-наукова програма Прикладна математика),
 • за спеціальністю 124 – Системний аналіз (освітньо-наукова програма Системний аналіз).

На кафедрі вивчаються фундаментальні математичні дисципліни:
– математичний аналіз, функціональний аналіз, алгебра та геометрія, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей та математична статистика, дискретна математика.

Студенти вивчають різноманітні комп’ютерні дисципліни:
– програмування мовами Python та C++, структури даних та алгоритмів, програмне забезпечення обчислювальних систем, системи управління базами даних, комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія, комп’ютерні мережі, WEB-технології, SCADA-системи, геоінформаційні системи та технології.

 Наука та міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з європейськими університетами. Укладено договір з університетом Вакса (Швеція) про науково-технічне співробітництво.
Кафедра прикладної математики та Дрезденський технічний університет беруть участь у конкурсі на одержання гранту на підготовку рукопису спільного підручника «Методи оптимізації».

Аспірантура та докторантура

Спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Наукові керівники:

 1. Андрій Дмитрович Тевяшев, доктор технічних наук, професор.
 2. Юрій Григорович Стоян, доктор технічних наук, професор.
 3. Людмила Олегівна Кіріченко , доктор технічних наук наук, професор.
 4. Ірина Григорівна Гусарова, кандидат технічних наук, доцент.
 5. Максим Вікторович Сидоров, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 6. Світлана Василівна Колосова, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 7. Ігор Володимирович Наумейко, кандидат технічних наук, доцент.
Андрій Дмитрович Тевяшев

Зав. кафедри

Андрій Дмитрович Тевяшев

Завідувач кафедри прикладної математики, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, доктор технічних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Контакти

кімн. 26аз

+38 (057) 702-14-36

d_am@nure.ua

am.nure.ua