Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ)

Кафедра готує студентів за трьома ступенями вищої освіти:

– бакалавр за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. Спеціалізації:

 • «Технічна експертиза»;
 • «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»;
 • «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

– магістр за спеціальністю 152. Спеціалізації:

 • «Якість, стандартизація та сертифікація»;
 • «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»;
 • «Метрологія, стандартизація та сертифікація».

– доктор філософії за спеціальностями:

 • 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
 • 05.01.08 – радіовимірювальні прилади.

Наукові напрями кафедри

 • моделювання та проектування засобів вимірювальної техніки;
 • обробка та оцінка результатів вимірювань;
 • створення систем менеджменту якості.

Навчання

Студенти вивчають предмети, пов’язані не лише з експлуатацією, але й з проектуванням вимірювальних приладів та пристроїв.

Для залучення молоді до наукової роботи організовано університетські науково-дослідні лабораторії:

 • інформаційно-вимірювальних технологій;
 • теоретичної метрології;
 • основ метрології та вимірювальної техніки;
 • систем якості, стандартизації та сертифікації.

У межах семінарів студентам й аспірантам читають лекції провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, молодь і педагоги опановують розмовну й технічну англійську мову для подальшого викладання дисциплін іноземним слухачам і успішного проходження закордонного наукового стажування.

При кафедрі створено науково-освітній випробувальний центр та акредитовано орган із сертифікації, що спеціалізується на сертифікації програмного забезпечення

Наука та міжнародне співробітництво

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з європейськими університетами Болгарії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Португалії та Білорусі.

Учені й студенти кафедри щорічно беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, мають доступ до нових технологій, програмних продуктів, апаратури європейських фірм та університетів.

На базі кафедри щороку проводиться міжнародний семінар з оцінки результатів вимірювань, а також Всеукраїнська олімпіада з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

Ігор Петрович Захаров

Зав. кафедри

Ігор Петрович Захаров

Професор кафедри метрології та технічної експертизи, доктор технічних наук, професор

Контакти

Корпуc «Z»,  5 поверх,
кімн. 19z, 20z, 22z, 50z-55z

+38 (057) 702-13-31
d_mme@nure.ua

mte.nure.ua