Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ)

Кафедра веде підготовку зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна та заочна форма навчання) за трьома рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр (3 роки 10 місяців) за освітньо-професійною програмою:

          – «Якість продукції, процесів та програмного забезпечення».

 • Бакалавр (2 роки 10 місяців – на основі рівня молодшого спеціаліста) за освітньо-професійною програмою:

          – «Якість продукції, процесів та програмного забезпечення».

 • Магістр (1 рік 4 місяці) за освітньо-професійними програмами:

          – «Якість стандартизація та сертифікація»,

          – «Метрологія та вимірювальна техніка».

 • Магістр (1 рік 9 місяців) за освітньо-науковими програмами:

          – «Якість стандартизація та сертифікація»,

          – «Метрологія та вимірювальна техніка».

 • Доктор філософії за освітньо-науковою програмою:

          – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».  

Наукові напрями кафедри

 • розробка інформаційно-вимірювальних технологій;
 • оцінювання якості вимірювальної інформації;
 • розробка інтегрованих систем менеджменту якості.

Навчання

Студенти вивчають сучасні моделі якості програмного продукту та його життєвого циклу; отримують навички формування номенклатури показників якості програмних продуктів та їх оцінювання відповідно до методик сучасних стандартів, в тому числі з метою проведення сертифікації; вчяться проектувати та впроваджувати сучасні системи менеджменту якості IT-сервісів.

Для залучення молоді до наукової роботи організовано університетські науково-дослідні лабораторії:

 • інформаційно-вимірювальних технологій;
 • систем якості, стандартизації та сертифікації;
 • теоретичної метрології;
 • основ метрології та вимірювальної техніки.

У межах семінарів студентам й аспірантам читають лекції провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Молодь і педагоги опановують розмовну й технічну англійську мову для подальшого викладання дисциплін іноземним слухачам і успішного проходження закордонного наукового стажування.

При кафедрі створено науково-освітній випробувальний центр та акредитовано орган із сертифікації, що спеціалізується на сертифікації програмного забезпечення

 

Наука та міжнародне співробітництво

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з європейськими університетами Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Португалії та Білорусі.

Учені й студенти кафедри щорічно беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, мають доступ до нових технологій, програмних продуктів, апаратури європейських фірм та університетів.

На базі кафедри щороку проводиться Міжнародний семінар з оцінки результатів вимірювань, а також Всеукраїнська олімпіада з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

Ігор Петрович Захаров

Зав. кафедри

Ігор Петрович Захаров

Завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, доктор технічних наук, професор

Контакти

Корпуc «Z»,  5 поверх,
кімн. 19z, 20z, 22z, 50z-55z

+38 (057) 702-13-31
d_mme@nure.ua

mte.nure.ua