Кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського (ІКІ)

Кафедра готує фахівців за двома спеціальностями та трьома ступенями вищої освіти:

172 – Телекомунікації та радіотехніка (денна, заочна, післядипломна освіти) – українською, англійською, російськими мовами

 • Бакалаври – 4 роки. Спеціалізації: Телекомунікації та Інфокомунікаційна інженерія.
 • Магістри 1,5-2 роки. Спеціалізації: Телекомунікаційні системи та мережі та Інфокомунікаційна інженерія.

125 – Кібербезпека (денна, заочна, післядипломна освіти) – українською, англійською, російськими мовами

 • Бакалаври – 4 роки. Управління інформаційною безпекою.
 • Магістри – 1,5-2 роки. Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації.
 • Доктор філософії за спеціальністю 05.13.23 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі; 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (технічні науки).

За останні роки лабораторне обладнання кафедри інфокомунікаційної інженерії було поновлено більше, ніж на 80%. На кафедрі були створені нові лабораторії систем та мереж наступного покоління (NGN), на базі яких лабораторні роботи виконуються з використанням віддаленого доступу та інших передових технологій. Викладання ведеться в мультимедійних аудиторіях 301б, 301а, 301, 305, 306, 308, 310, 374, 21з, 23з,24з, 510і, 209.

Ряд лабораторних робіт і всі види практичної підготовки проходять у філіях кафедри таких компаній, як «Укртелеком», «Протон», «Моноліт», Харківський державний регіональний науково-технічний центр захисту технічної інформації, або в компаніях мобільного зв’язку «Київстар», «Vodafon», «Велтон Телеком», «Реком ТКС» та інших.

На базі лабораторій кафедри були організовані регіональні академії та навчальні центри: CISCO, Samsung і Avaya, NURE IT Academy та інші.

 Наукова робота

Кафедра виконує чимало наукових робіт, замовниками яких є Міністерство освіти і науки, НКАУ, «Укртелеком», оператори мобільного зв’язку – «Київстар», Vodafon, «Астеліт», Північно-східна філія Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Регіонального телерадіоцентру та ін. Тісні зв’язки з науковими і профільними галузевими установами забезпечують високу якість підготовки молодих учених. За останні 10 років на кафедрі успішно захищено 26 кандидатських та 8 докторських дисертацій, в тому числі 12 з інших країн.

Навчання здійснюють 49 фахівців вищої категорії, у т.ч. 11 докторів наук і професорів, 26 кандидатів наук і доцентів, 5 старших викладачів та 7 асистентів. Наші викладачі, аспіранти, докторанти, студенти та випускники працюють у провідних компаніях і фірмах, представлених в Україні: Cisco, CS, D-Link, Avaya, Самсунг, NIX Solutions Ltd, EPAM Systems, МНС проджект груп, Мірантіс та інших.

 Співпраця кафедри

Кафедри регулярно  укладає угоди зі своїми постійними партнерами: Харківська філія «Укрелеком», Харківський державний регіональний науково-технічний центр з технічного захисту інформації, Північно-східна філія Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Регіональний телерадіоцентр, Компанія «Реком» Avaya, Національний оператор мобільного зв’язку «Кіївстар», Компанія «ТКС», Компанія Life, Компанія «ЕРАМ» та інші.

Також триває співпраця із зарубіжними університетами: спільна навчальна і наукова діяльність зі Шведським технологічним університетом – проекти Темпус та Еразмус+ , Зеленогурсьским університетом (Польща), Лодзінською політехнікою (Польща).

Наукові напрями кафедри

 1. Математичне моделювання та аналіз функціонування адаптивних безпроводових систем з використанням методів самоорганізації та самовідновлювання. (проф. Лемешко О. В., проф. Гаркуша С. В.)
 2. Структурний та параметричний синтез мультисервісних телекомунікаційних систем, з архітектурою, накладеної мережі, Cloud-систем, з урахуванням властивостей інформаційних потоків, як самоподібних процесів. (проф. Агеєв Д.В.)
 3. Теорія і методи побудови широкосмугових радіотехнічних і ТК систем та їх елементів. (проф. Шостко І. С., ст. викл. Куля Ю. Е.)
 4. Методи управління послугами в мультисервісних мережах. Аналіз інформаційної безпеки та прогнозування стану елементів мережі та сегменту мережі в цілому. (проф. Дуравкін Є.В, доц.Ткачова О.Б.)
 5. Когнітивне радіо, управління радіоресурсами в мобільних системах. Моделювання і аналіз електромагнітної сумісності в безпроводових телекомунікаційних системах з просторово-часовою обробкою сигналів. (проф. Коляденко Ю.Ю., доц. Москалець М.В.)
 6. Основи теорії телекомунікаційних систем. Методи системного аналізу і синтезу. Завадо захист в мережах з радіодоступом. Розробка та реалізація концепцій «розумний дім», «електронне місто», «електронний уряд». ( проф. Коляденко Ю. Ю., доц. Токар Л. О.)
 7. Методи інформаційного забезпечення складних розподілених обчислювальних структур. Сервісно-орієнтовані архітектури та розподілені обчислювання.(доц. Коваленко Т.М.)
 8. Методи теорії катастроф та біфуркацій в аналізі структурної та функціональної стійкості телекомунікаційних систем, представлених нелінійними диференційними моделями. (проф. Лемешко О.В.)
 9. Моделі програмно-конфігурованих мереж. Оптимізація процесів управління трафіком та забезпечення якості обслуговування. (проф. Лемешко О.В., доц. Андрушко Д.В., доц. Єременко О.С.)
 10. Тензорна методологія моделювання, аналізу та синтезу інфокомунікаційних систем та мереж. (проф. Лемешко О.В., проф. Евсєєва О.Ю.)
 11. Методи забезпечення інформаційної безпеки в інфокомунікаційних системах. (доц. Снігуров А.В., доц. Єременко О.С., Чакрян В.Н.)
 12. Інформаційна безпека інфокомунікаційних та хмарних технологій (доц. Радівілова Т.А., доц. Євдокименко М.О., доц. Холодкова А.В.)
 13. Методи забезпечення моніторингу структурної та функціональної надійності інфокомунікаційних систем.(доц. Сабурова С.О., ас. Волотка В.С.)
 14. Моделі та методи забезпечення відмовостійкості інфокомунікаційних мереж при управлінні трафіком. (проф. Лемешко О.В., доц. Єременко О.С.).
 15. Моделі та методи систем тропосферного зв’язку та пошук шляхів підвищення їх характеристик. (проф. Лошаков В. А., доц. Москалець М. В, доц. Філіпенко О. І., доц. Мартинчук О. О.).
 16. Використання методів адаптації систем мобільного зв’язку нових поколінь. (проф. Лошаков В. А., доц. Москалець М. В, доц. Філіпенко О. І., доц. Мартинчук О. О.).
 17. Використання технологій програмно-визначаємого обладнання (SDR) при побудові систем мобільного зв’язку нових поколінь. (проф. Лошаков В. А., доц. Москалець М. В, доц. Філіпенко О. І., доц. Мартинчук О. О.).

 Наші студенти вивчають

Усі новітні телекомунікаційні технології проводових та безпроводових мереж, мобільний зв’язок, мережне програмування, проектування і адміністрування мереж, організацію бізнесу в галузі телекомунікацій на основі міжнародних та національних стандартів; безпеку мереж, менеджмент інформаційної безпеки на основі міжнародних стандартів, програмні та технічні засоби захисту інформації тощо; сертифікацію продукції, її перевірку на відповідність міжнародним і національним стандартам, менеджмент якості, вимірювальні технології та ін.

Для навчання студентів розгорнуті:

 • регіональна мережна академія Cisco;
 • навчальний центр Avaya;
 • навчальний центр D-Link (IP-технології і інформаційна безпека);
 • NURE IT Academy;
 • навчальний центр мереж наступного покоління NGN;
 • навчально-методичний і науковий центр мереж доступу з використанням технологій нових поколінь (супутникових, волоконно-оптичних, безпроводових);
 • навчальний центр мобільного зв’язку 3-4G;
 • науково-дослідний центр із захисту інформації інфокомунікаційних систем;
 • центр із сертифікації;
 • школа з етичного хакерства.

Також кафедра бере участь у співтоваристві ISACA – міжнародній асоціації, що об’єднує професіоналів у галузі ІТ-аудиту, ІТ-консалтингу, управління ІТ-ризиками та інформаційної безпеки в співтоваристві OWASP – щодо безпеки веб-додатків.

Наші студенти на всеукраїнських і міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах щороку займають призові місця (Львів, Одеса, Київ, Дніпро, Братислава, Москва).

Наші випускники працюють викладачами у ХНУРЕ, керівниками, менеджерами телекомунікаційних компаній (Укртелеком, Київстар, Vodafon, Life, Utel, EPAM та інших), банків, бізнес-структур, силових структур, комерційних і державних підприємств.

Студенти займаються у спортивних секціях з футболу, баскетболу, настільного тенісу, боксу, легкої атлетики. Команди кафедри ІКІ одні з кращих в університеті.

Наші студенти із задоволенням беруть участь у культурному житті факультету та університету, конкурсах творчої самодіяльності, КВК, концертах, творчих вечорах.

Олександр Віталійович Лемешко

Зав. кафедри

Олександр Віталійович Лемешко

Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 5 НТР, головний редактор видання "Проблеми телекомунікацій", доктор технічних наук, професор

Контакти

головний корпус, 3 поверх,
кімн. 301, 301а, 301б, 303, 304, 305, 306, 308,310, 368б, 374, 209, 21з, 23з, 24з, 510і

+38 (057) 702-13-20

d_ts@nure.ua

ice.nure.ua