Кафедра фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ)

Кафедра «Фізичних основ електронної техніки» проводить підготовку:

  • бакалаврів за освітніми програмами «Інженерія оптоінформаціонних та лазерних систем» та «Оптотехніка»;
  • магістрів за освітніми програмами: «Лазерна та оптоелектронна техніка» та «Фотоніка та оптоінформатіка».

Спеціальність — 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Освітні програми охоплюють флагманські галузі сучасної інженерії:

Оптоінформатика: оптичні та квантові комп’ютери, квантова криптографія, телекомунікаційні та вимірювальні системи, системи безпеки та технології розпізнавання образів, технології машинного зору; програмування лазерної та фотонної техніки.

Лазерні системи та технології: конструювання та застосування лазерів та складних лазерних систем в нанотехнологіях, ІТ, медицині, промисловості, науці, військовій справі та космонавтиці.

Фотонно-кристалічна інженерія:  технології виготовлення хвильоводних та резонаторних фотонно-кристалічних структур як основи елементної бази оптичних комп’ютерів; новітні волоконно-оптичні лінії передачі інформації.

Мікрохвильові технології: системи терагерцового діапазону для побудови новітніх систем зв’язку генерації 5G; системи захищеного зв’язку подвійного призначення.

Оптоелектроніка та оптотехніка: оптичні та електронні системи обробки, зберігання та передавання інформації; системи нічного бачення, оптичної локації; голографія.

Юрій Павлович Мачехін

Зав. кафедри

Юрій Павлович Мачехін

Завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Контакти

Yuri.machekhin@nure.ua

Корп.  А 324-328

тел. 702 14 84

pfee.nure.ua