Центр гендерної освіти

Центр гендерної освіти створено з метою надання просвітницької, методичної та науково-практичної допомоги студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам університету з впровадження ідей гендерної рівності та недискримінації в навчально-виховний процес, шляхом посилення гендерного компонента в змісті соціально-гуманітарних дисциплін, допомоги в проведенні виховних заходів, організації науково-дослідницької роботи з гендерної проблематики.

Робота Центру гендерної освіти базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості.

Працівники ЦГО керуються етичним кодексом працівника освіти , поважають гідність особистості. будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.

Реалізуючи основну мету та завдання, сприяючи формуванню гендерночутливого освітнього середовища в університеті Центр гендерної освіти використовує такі форми роботи:

  • здійснює різноманітні заходи задля формування особистісної і колективної гендерної культури, розвитку критичного і аналітичного мислення, навичок публічного виступу як важливого компоненту самопрезентації та розвитку особистості й активізації молодіжної ініціативи з застосуванням недискримінаційної комунікації, заснованій на принципі гендерної рівності як основи реалізації прав людини;
  • надає довідкову, просвітницьку та освітню допомогу у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам вузу;
  • організовує психолого-корекційну та тренінгову роботи з питань недискримінації та гендерної рівності;
  • організовує науково-дослідну роботу з недискримінаційної та гендерної проблематики;
  • організовує семінари, круглі столи, конференції з гендерної та недискримінаційної проблематики;
  • організовує виставки творчих робіт студентів/ок, аспірантів/ок та співробітників/ць: виставки плакатів, фото та відео робіт, анімації та графіки з гендерної та недискримінаційної проблематики.

Положення про Центр гендерної освіти 2012 рік

 

Положення про Центр гендерної освіти 2018 рік


 

Тетяна Володимирівна Коробкіна

Керівник ЦГО

Тетяна Володимирівна Коробкіна

Професор кафедри філософії, доктор філософських наук, доцент

Контакти

Кімн. 455-Б

+38 (057)702-14-65

tatyana.korobkina@nure.ua