Кафедра Біомедичної інженерії (БМІ)

Біомедична інженерія – галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.
Кафедра біомедичної інженерії готує фахівців (бакалавр, магістр) за спеціальністю 163 – біомедична інженерія (БМІ) освітньої програми БМІ.
Також здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія.

Навчальними базами кафедри є Обласна клінічна лікарня, Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України, Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності, Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України, Завод рентгенівського обладнання “Квант”.

Студенти, аспіранти і співробітники кафедри в освітній і науковій діяльності використовують унікальні програмно-апаратні засоби біомедичного призначення провідних світових компаній – Siemens, General Electrics, Varian, Philips, AGFA. Філія кафедри в УкрНДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності надає обладнання власного виробництва, яке застосовують для реабілітації осіб з інвалідністю.
Останні роки кафедра активно співпрацює з університетами та науковими інститутами Китаю, Польщі, Німеччини за програмами TEMPUS, ERASMUS+, DAAD, NATO. Завдяки міжнародним науковим грантам дослідні лабораторії кафедри отримують обладнання, яке забезпечує розширення спектра наукових досліджень і вдосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів біомедичної галузі.

Одним з головних напрямків діяльності кафедри є фундаментальні та прикладні дослідження, розробка нових медичних приладів, електронних засобів та програмного забезпечення у галузі охорони здоров’я, інклюзивної освіти, спортивної медицини, екології, нанотехнологій, біофотоніки та електрохімічної аналітики.Олег Григорович Аврунін

Завідувач кафедри

Олег Григорович Аврунін

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член Президії НТР, голова секції 4 НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

+38 (057)-702-13-64

d_bme@nure.ua

bme.nure.ua