Кафедра Біомедичної інженерії (БМІ)

Кафедра готує фахівців (бакалавр,  магістр) за спеціальністью 163– біомедична інженерія (БМІ) освітньої програми БМІ.

Проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 163– біомедична інженерія.

Студенти, аспіранти і співробітники в навчальній і науковій роботі використовують унікальні програмно-апаратні засоби біомедичного призначення. Базами кафедри є Обласна клінічна лікарня, Інститут медичної радіології АМН України,  Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності,
Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, Завод рентгенівського обладнання Квант».

Вони забезпечують вивчення сучасних медичних апаратів і систем провідних світових компаній – Siemens, General Electrics, Varian, Philips, AGFA. Філія кафедри в УкрНДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності надає обладнання власного виробництва, яке застосовують для реабілітації інвалідів. За останні роки співпраця з організаціями та науковими інститутами Китаю, Польщі, Німеччини,  стало більш тісним, подані програмами ERASMUS+,  DAAD, TEMPUS студентами, аспірантами, викладачами. Завдяки міжнародним науковим грантам дослідні лабораторії кафедри отримали обладнання, яке забезпечує розширення спектра наукових досліджень і вдосконалення підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Одне з головних напрямків діяльності кафедри – фундаментальні та прикладні дослідження і розробка нових електронних засобів та програмного забезпечення, нанотехнології, фармакології, охорони здоров’я та екології.

Олег Григорович Аврунін

Завідувач кафедри

Олег Григорович Аврунін

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Контакти

Головний корпус А, 4 поверх, кімн. 445, 447-450, 452Б – 455

+38 (057)-702-13-64

d_bme@nure.ua

bme.nure.ua

KhNURE Biomedical Engineering