Чумаченко Дмитро Ігорович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чумаченко Дмитро Ігорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисертації – «Інтелектуальні мультиагентні технології в епідемічних процесах систем популяційної динаміки»

Шифр та назва спеціальності   05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Яковлев Сергій Всеволодович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатики (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»)

Офіційний опонент – Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Гороховатський Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України)

 

Автореферат 20/05/2017 Дисертація 13/06/2017 Відгук_1 Відгук_2