Чопоров Сергій Вікторович

25.04.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чопоров Сергій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри програмної інженерії Запорізького національного університету

Назва дисертації – «Математичне моделювання та аналіз форм об’єктів у САПР машинобудування»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16)

Науковий консультант – Гоменюк Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, декан математичного факультету (Запорізький національний університет)

Офіційний опонент – Нефьодов Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України)

Офіційний опонент – Максименко-Шейко Кирило Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар (Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України)

Офіційний опонент – Соколовський Ярослав Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Національний лісотехнічний університет України МОН України)

Автореферат 24/04/2019 Дисертація 16/05/2019 Відгук_1 16/05/2019 Відгук_2 16/05/2019 Відгук_3 16/05/2019