Чакрян Вадим Хазарович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чакрян Вадим Хазарович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Моделі та методи маршрутизації трафіку в телекомунікаційних мережах з урахуванням вимог інформаційної безпеки»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.09
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057)7021-013)
Науковий керівник – Снігуров Аркадій Владиславович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Толюпа Сергій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Офіційний опонент – Одарченко Роман Сергійович, к.т.н., доцент кафедри телекомунікаційних систем (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеронавігації МОН України)

Автореферат 29/12/2017 Дисертація 15/01/2018 Відгук_1 Відгук_2