Про відділ

Відділ ліцензування та акредитації створений з метою:

  • координування дій з підготовки, організації, супроводу і проведення ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти;
  • супроводу підготовки акредитації освітніх програм до проведення їх попередньої експертизи у МОН;
  • забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Університету.

Основні завдання відділу:

  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
  • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей);
  • контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
  • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;
  • зберігання ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей, які є в наявності в Університеті, на термін згідно з чинним законодавством.
Положення про відділ ліцензування, акредитації та внутрішньої системи забезпечення якості освіти