171 – Електроніка (PhD)

Тематика наукових досліджень

– елементний базис напівпровідникової електроніки. Прилади на основі р-n структур, бар’єрів Шоткі, структур типу МДН і МОН, ефектів сильного електричного поля, термоелектричного поля, термоелектричних, тензорезистивних, гальваномагнітних, фотоелектричних та інших ефектів;

– конструювання, технологічні основи побудови гібридних та інтегральних мікросхем різного ступеня інтеграції і призначення (напівпровідникові, оптоелектронні, магнітооптичні і т. ін.);

– розроблення приладів, пристроїв та систем функціональної електроніки.

– використання об’ємних, поверхневих акустичних хвиль (резонатори, лінії затримки, фільтри, дефлектори та модулятори світла, логічні елементи, обробка цифрових сигналів тощо);

– прилади на основі піроелектричних, сегнетоелектричних та магнітних матеріалів;

– вплив зовнішніх факторів на матеріали і прилади твердотільної електроніки;

– елементна база та пристрої кріоелектроніки;

– апаратура, устаткування для вирощування монокристалів і епітаксійних шарів з розплаву, розплаву-розчину, газової фази методами молекулярних пучків, піролізу металоорганіки, тліючого розряду, газотранспортних реакцій, синтезу склоподібних, аморфних, композиційних матеріалів та середовищ на базі органічних молекул, одержання товстих, тонких і квантоворозмірних плівок;

– нові технологічні процеси, апаратура для виробництва приладів, гібридних та інтегральних структур функціональної електроніки, складання, монтажу, герметизації інтегральних мікросхем та приладів електронної техніки;

– створення нових, удосконалення наявних технологій і устаткування для літографічних робіт;

– розроблення нових принципів, технологій та обладнання з метою глибокого очищення вихідних компонентів для синтезу матеріалів.

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 (березень) Навчальний план 2018/2019 (жовтень) Навчальний план 2019/2020 (березень) Навчальний план 2019/2020 (жовтень)