126 – Інформаційні системи та технології (PhD)

Тематика наукових досліджень:

– розробка  інформаційних систем та технологій;

– створення нового покоління обчислювальних систем і технологій;

– розробка математичних моделей елементів інформаційних систем;

– розробка формального апарату методів логіки, алгебри, лінгвістичної алгебри і системи логічної підтримки проектування нових інформаційних систем та технологій;

– сучасні технології управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних інформаційних системах;

– інтелектуальний аналіз даних та дослідження ефективності сучасних інформаційних систем;

– підвищення ефективності застосування сучасних інформаційних систем та технологій;

– проектування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних систем;

– розробка інформаційних технології в хмарних системах;

– розробка інформаційних технології в системах туманних обчислень;

– розробка підсистем аналізу зображень та мультимедіа;

– розробка моделей та методів прийняття рішень в інформаційних системах та технологіях;

– розроблення математичного та інформаційного забезпечення для медичних   інформаційних систем;

– розроблення  інформаційних технологій та систем діагностики, прогнозування стану біооб єктів, їх лікування і реабілітації.

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 (березень) Навчальний план 2018/2019 (жовтень) Навчальний план 2019/2020 (березень) Навчальний план 2019/2020 (жовтень)