124 – Системний аналіз (PhD)

Тематика наукових досліджень:

– Методи системного аналізу у дослідженні складних систем;

– Геоінформаційні системи і технології в системах енергетики;

– Моделі катастроф у ергатичних системах;

– Оптимальне стохастичне керування складними об’єктами та системами;

– Методи аналізу та оптимального керування процесами теплопровідності;

– Методи аналізу та оптимального керування процесами коливань;

– Методи прийняття рішень в умовах багатокритеріальності;

– Методи прийняття рішень в умовах невизначеності;

– Системний аналіз та методи керування нестаціонарними процесами транспорту і розподілу природного газу у газотранспортних системах.

 

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 Навчальний план 2019/2020 Навчальний план 2020/2021 Освітньо-наукова програма 2020