Секція 4.

Ігор Шакирович Невлюдов

Голова секції

Ігор Шакирович Невлюдов

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ