Секція 1.

Юрій Омелянович Гордієнко

Голова секції

Юрій Омелянович Гордієнко

Головний науковий співробітник кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, член вченої ради ХНУРЕ, член НТР, голова спеціалізованої вченої ради, доктор фізико-математичних наук, професор